Ważne informacje Garmin Ultra Race Gdańsk

REJESTARCJA
www.startlist.pl

REGULAMIN
www.ultrarace.pl/gdansk/regulamin

START I META
Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN).

BIURO ZAWODÓW
Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN).

ODBIÓR PAKIETÓW
Dystanse 84 km, 53 km, 27 km, 12 km – Biuro zawodów, Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN).

Dystanse 200 m, 500 m, 1000 m – Garmin Junior Gdańsk – Biuro zawodów, Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN).

Osobisty odbiór pakietów w godzinach wskazanych w programie po okazaniu:

  • dowodu tożsamości ze zdjęciem,
  • podpisanej karty zawodnika – karta do pobrania pięć dni przed zawodami po zalogowaniu się na swoje konto na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”, 
  • podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Garmin Ultra Race Gdańsk (tylko osoby niepełnoletnie) i Garmin Junior Gdańsk.

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNA PRAWNEGO POBIERZ TUTAJ

DEPOZYT
Przyjmowanie depozytu:
Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN) w autobusie oznaczonym napisem „depozyt”.

Odbiór depozytu:
Gdańsk, ul. Kościerska 7 (Instytut Budownictwa Wodnego PAN) w autobusie oznaczonym napisem „depozyt”.

Otwarcie: godzinę przed startem.

Zamknięcie: w czasie rozpoczęcia dekoracji.

Wydawanie depozytu: na podstawie okazanego numeru startowego.

TOALETY
Przenośne – okolice startu i mety.

PARKINGI
Parking zawodów zlokalizowany będzie w sąsiedztwie miasteczka zawodów, na terenie Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Kościerskiej 7 (https://goo.gl/maps/AQXG96j1dG5ra2La9). Parking będzie darmowy.

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych zachęcamy do przyjazdu na teren zawodów w grupach lub skorzystania z komunikacji publicznej.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z organizacją imprezy Garmin Ultra Race Gdańsk, w dniu 04.12.2021 r. (sobota) wystąpią utrudnienia w ruchu. W godzinach 05:00-20:00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Kościerska w Gdańsku. Dojazd z ul. Spacerowej do ul. Bytowskiej będzie możliwy objazdem poprowadzonym przez ul. Kwietną. Dodatkowo chwilowe utrudnienia wystąpią na ul. Spacerowej, w miejscach przecięcia ulicy przez zawodników, gdzie występować będą chwilowe wstrzymania ruchu na czas przebiegnięcia zawodników.

PRYSZNICE
Prysznice znajdować się będą na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wejście od ul. Czyżewskiego – sala numer XII.
Lokalizacja – https://goo.gl/maps/bqZftfDtAMVSrU3j6.

Dla osób niezmotoryzowanych zostanie zapewnione auto, które będzie dowozić zawodników.
Wyjazdy na prysznic odbywać się będą w następujących godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Przejazd powrotny z AWF do miasteczka zawodów będzie odbywać się w godzinach: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

RACEBOOK
Pobierz Racebook – TUTAJ

(c) 2014-2021 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl