Regulamin Garmin Ultra Race Trójmiasto

GARMIN ULTRA RACE TRÓJMIASTO
DYSTANS 85 km, 52 km, 27 km, 11 km
Trójmiasto, 08.12.2018

  1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
  2. LABOSPORT Polska Sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.
  1. Start Garmin Ultra Race Trójmiasto rozpocznie się w dniu 08.12.2018.
  2. Start i meta zawodów znajdować się będzie przy ul. Kościerskiej w Gdańsku
 • Piątek, 07.12.2018
  17:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów 
  17:00 – 21:00 godziny otwarcia EXPO
  20:00 odprawa techniczna

  Sobota, 08.12.2018
  05:00-05:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów  – tylko dystanse: 85 km i 52 km!
  05:30-19:00 godziny otwarcia EXPO 
  06:00 start Garmin Ultra Race Trójmiasto, dystans 85 km
  08:00 start Garmin Ultra Race Trójmiasto, dystans 52 km
  09:30 start Garmin Ultra Kids 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start Garmin Ultra Kids 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:40 start Garmin Ultra Kids 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:45 start Garmin Ultra Kids 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start Garmin Ultra Kids 12-17 lat – bieg na 1000 m
  10:00 start Garmin Ultra Race Trójmiasto, dystans 27 km
  10:30 start Garmin Ultra Race Trójmiasto, dystans 11 km
  10:40 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Kids
  12:30 zamknięcie trasy GUR 11 
  15:00 zamknięcie trasy GUR 27
  15:00 ceremonia dekoracji GUR 11 i GUR 27
  18:00 zamknięcie trasy GUR 52
  18:00 ceremonia dekoracji GUR 52
  21:00 zamknięcie trasy GUR 85
  21:00 ceremonia dekoracji dystansu GUR 85

  Program może ulec zmianie!

  1. GARMIN Ultra Race rozegrany zostanie na czterech dystansach do wyboru: około 85 km, około 52 km, około 27 km oraz około 11 km i zostanie przeprowadzony szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  2. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi:
   –  dystans 85 km: 15 godzin
   – dystans 52 km: 10 godzin,
   – dystans 27 km: 5 godzin,
   – dystans 11 km: 2 godziny.
  3. Trasy wszystkich dystansów będą oznakowane w strategicznych miejscach, np. w miejscach zmiany szlaku, punktach przecięcia szlaków itp.
  4. Trasy wszystkich dystansów są wymagające technicznie (np. zakręty, przewyższenia, korzenie).
  5. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu zezwalający na kontynuację biegu.
  6. Zawodnicy, którzy przekroczą limity czasowe na danych punktach kontrolnych nie zostaną sklasyfikowani w Garmin Ultra Race Trójmiasto, powinni zdjąć numer startowy i przerwać bieg oraz podporządkować się poleceniom obsługi.
  7. Trasa zawodów przebiega po terenach leśnych o różnej nawierzchni oraz po drogach publicznych, na których odbywa się ruch samochodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie poruszania się po drogach publicznych oraz do stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu przy ul. Kościerskiej w Gdańsku i będzie czynne 07.12.2018 w godzinach 17:00-21:00 oraz 08.12.2018 w godzinach 05:00-05:30. 
  2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. Na dystansie 11 km będzie znajdował się 1 punkt odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  2. Na dystansie 27 km będą znajdowały się 2 punkty odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  3. Na dystansie 52 km będą znajdowały się 4 punkty odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  4. Na dystansie 85 km będzie znajdowało się 5 punktów odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  5. W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania własnego bidonu lub kubka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 85 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 85 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 52 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 52 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 27 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 27km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 11 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 11 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  9. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  1. W Garmin Ultra Race Trójmiasto pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie otrzymają statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy Garmin Ultra Race Trójmiasto otrzyma okolicznościowy medal.
  1. Do klasyfikacji końcowej GUR 80 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Radków 2018 na dystansie 81 km oraz Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 85 km.
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  4. Do klasyfikacji końcowej GUR 50 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Radków 2018 na dystansie 53 km oraz Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 52 km.
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Do klasyfikacji końcowej GUR 25 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Radków 2018 na dystansie 24 km oraz Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 27 km.
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  10. Do klasyfikacji końcowej GUR 10 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Radków 2018 na dystansie 9 km oraz Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 11 km.
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  1. W zawodach Garmin Ultra Race Trójmiasto mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  3. W czasie trwania zawodów każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane przez organizatora. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego będzie skutkować dyskwalifikacją.
  4. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 85 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora).
   – gwizdek,
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami.
  5. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 52 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora).
   – gwizdek,
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami.
  6. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 27 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora);
   – gwizdek,
   – folia NRC.
  7. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 11 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – bidon lub kubek.
  1. Zgłoszenia do Garmin Ultra Race Trójmiasto będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.ultrarace.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.ultrarace.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. W przypadku, gdy na imprezie w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 23.11.2018.
  5. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na dystansie 85 km, 500 osób na dystansie 52 km, 500 osób na dystansie 27 km i 500 osób na dystansie 11 km (limity mogą ulec zmianie).
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 500 osób na dystansie 85 km, 500 osób na dystansie 52 km i łącznie 500 uczestników na dystansie 27 km i 500 osób na dystansie 11 km, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do 07.12.2018 r. do godziny 21:00. Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  11. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin Ultra Race do dnia 23.11.2018. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  1. W zawodach GARMIN Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 85 km obowiązują opłaty w wysokości:
   170,00 PLN płatne do 30.09.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   190,00 PLN płatne do 27.11.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   210,00 PLN płatne do 07.12.2018 lub do wykorzystania limitu startujących

  2. W zawodach GARMIN Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 52 km obowiązują opłaty w wysokości:
   140,00 PLN płatne do 30.09.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   160,00 PLN płatne do 27.11.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   180,00 PLN płatne do 07.12.2018 lub do wykorzystania limitu startujących

  3. W zawodach GARMIN Ultra Race Trójmiasto 2018 na dystansie 27 km obowiązują opłaty w wysokości:
   110,00 PLN płatne do 30.09.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   130,00 PLN płatne do 27.11.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   150,00 PLN płatne do 07.12.2018 lub do wykorzystania limitu startujących

  4. W zawodach GARMIN Ultra Race 2018 na dystansie 11 km obowiązują opłaty w wysokości:
   80,00 PLN płatne do 30.09.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   100,00 PLN płatne do 27.11.2018 lub do wykorzystania limitu startujących
   120,00 PLN płatne do 07.12.2018 lub do wykorzystania limitu startujących

  5. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, GUR Trójmiasto 2018, dystans”.
  8. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  10. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Ultra Race, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 23.11.2018 r.
  11. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 23.11.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  12. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  13. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  14. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018.
  15. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.ultrarace.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 22 grudnia 2018 roku.
  3. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto (liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety.
  4. Trzy pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).
  5. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto.
  1. Dane osobowe uczestników Garmin Ultra Race będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Garmin Ultra Race będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Garmin Ultra Race obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Garmin Ultra Race. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Garmin Ultra Race Trójmiasto należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro@startlist.pl, z tematem maila „Garmin Ultra Race Trójmiasto – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Garmin Ultra Race Trójmiasto Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Garmin Ultra Race Trójmiasto będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 7.12.2018 r. o godz. 21:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bufet w strefie finishera, punkty odżywiania na trasie zawodów, posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW, czapeczka Mikołaja, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegów.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  8. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  9. W Garmin Ultra Race nie będą wymagane licencje PZLA.
  10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  14. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
  15. Zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
  16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  17. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl