Regulamin Garmin Ultra Race Radków

GARMIN ULTRA RACE
DYSTANS 81 km, 53 km, 24 km, 9 km
Radków, 13-15.09.2019 r.

  1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
  2. LABOSPORT Polska Sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Radkowa w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Radkowa i okolic.
  1. Start GARMIN Ultra Race Radków 2019 rozpocznie się w dniu 13.09.2019 r. (piątek) o godz. 5:00 (dystans 81 km), w sobotę 14.09.2019 r. (sobota) o godz. 8:00 (dystans 53 km) oraz 15.09.2019 r. (niedziela) o godz. 10:00 (dystans 24 km) i o godz. 10:30 (dystans 9 km).
  2. Start i meta zawodów znajdować się będzie nad zalewem w Radkowie przy ul. Kolonia Leśna.
 • Środa, 11.09.2019
  18:00 – odprawa techniczna online dla Garmin Triminator Radków – wszystkie dystanse!
  20:00 – odprawa techniczna online dla Garmin Ultra Race Radków – wszystkie dystanse!

  Czwartek, 12.09.2019
  17:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – Garmin Ultra Race Radków, tylko dystans 81 km!
  17:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (Radków, ul. Kolonia Leśna)

  Piątek, 13.09.2019
  04:00-04:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Ultra Race Radków, tylko dystans 81 km!
  04:00-20:00 godziny otwarcia EXPO
  05:00 – start GARMIN Ultra Race Radków, dystans 81 km
  12:30 pierwsi zawodnicy na mecie Garmin Ultra Race Radków z dystansu 81 km
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Ultra Race Radków tylko dystans 53 km oraz Garmin Triminator Radków dla wszystkich dystansów!
  20:00 zamknięcie trasy Garmin Ultra Race Radków dystansu 81 km
  20:00 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Race Radków dystansu 81 km

  Sobota, 14.09.2019
  06:00-07:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Ultra Race Radków tylko dystans 53 km!
  07:00-08:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Triminator Radków dystans Dzień sądu (1/2IM)!
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Triminator Radków dystans I’ll be back (1/4 IM), Terminacja (1/8 IM)
  07:00-19:00 godziny otwarcia EXPO
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – Garmin Triminator Radków dystans Dzień Sądu (1/2 IM)
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – Garmin Triminator Radków dystans I’ll be back (1/4 IM) oraz Terminacja (1/8 IM)
  08:00 – start Garmin Ultra Race Radków dystans 53 km
  09:00 – start Garmin Triminator Radków dystans Dzień sądu (1/2 IM – indywidualnie i sztafety)
  10:50 – start Garmin Triminator Radków dystans Terminacja (1/8 IM – indywidualnie i sztafety)
  11:00 – start Garmin Triminator Radków dystans I’ll be back (1/4 IM – indywidualnie i sztafety)
  12:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Garmin Ultra Race Radków dystanse 24 i 9 km oraz Garmin Kids
  12:00 pierwsi zawodnicy na mecie z Garmin Triminator Radków
  12:30 pierwsi zawodnicy na mecie z Garmin Ultra Race Radków z dystansu 53 km
  14:00 – 18:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian dla Garmin Triminator Radków
  15:30 – ceremonia wręczania nagród Garmin Triminator Radków dla dystansu I’ll be back (1/4 IM) oraz Terminacja (1/8 IM)
  18:00 zamknięcie trasy wyścigu dla Garmin Ultra Race Radków i Garmin Triminator Radków
  18:00 – 18:30 ceremonia wręczania nagród dla Garmin Ultra Race Radków dystans 53 km i Garmin Triminator Radków dystans Dzień Sądu (1/2 IM)

  Niedziela,15.09.2019
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów dla Garmin Ultra Race Radków dystanse 24 km, 9 km i Garmin Kids Radków
  07:00 – 15:00 godziny otwarcia EXPO
  09:30 – start Garmin Kids Radków 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 – start Garmin Kids Radków 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:40 – start Garmin Kids Radków 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:45 – start Garmin Kids Radków 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 – start Garmin Kids Radków 12-17 lat – bieg na 1000 m
  10:00 start Garmin Ultra Race Radków, dystans 24 km
  10:30 start Garmin Ultra Race Radków, dystans 9 km
  10:40 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Kids Radków
  11:10 pierwsi zawodnicy na mecie, Garmin Ultra Race Radków dystans 9 km
  11:50 pierwsi zawodnicy na mecie, Garmin Ultra Race Radków dystans 24 km
  12:30 zamknięcie trasy – dystans 9 km
  15:00 zamknięcie trasy – dystans 24 km
  15:00 ceremonia dekoracji – Garmin Ultra Race Radków dystans 24 km i 9km, a także 3-dniowej klasyfikacji Garmin Ultra Race 2019
  15:30 zakończenie Garmin Ultra Race 2019

  Program może ulec zmianie! 

  1. GARMIN Ultra Race rozegrany zostanie na czterech dystansach do wyboru: około 81 km, około 53 km, około 24 km oraz około 9 km i zostanie przeprowadzony szlakami turystycznymi Gór Stołowych i Broumovskich Sten.
  2. Suma przewyższeń wyniesie:
   – dystans 81 km (+2680 m/-2680 m)
   – dystans 53 km (+1840 m/-1840 m)
   – dystans 24 km (+820 m/-820 m)  
   – dystans 9 km (+450 m/-450 m)
  3. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi:
   –  dystans 81 km: 15 godzin
   – dystans 53 km: 10 godzin,
   – dystans 24 km: 5 godzin,
   – dystans 9 km: 2 godziny.
  4. Trasy wszystkich dystansów będą oznakowane w strategicznych miejscach, np. w miejscach zmiany szlaku, punktach przecięcia szlaków itp.
  5. Trasy wszystkich dystansów są wymagające technicznie (np. zakręty, przewyższenia, skały, korzenie).
  6. Zawodnicy z dystansu GUR81 mogą skorzystać z przepaku, który zlokalizowany będzie na 43 km w Darnkowie. Zawodnicy GUR81 w pakiecie startowym otrzymają worki przepakowe, które ze swoimi rzeczami, należy złożyć w biurze zawodów w godzinach pracy biura tj. w czwartek 12 września w godz. 17:00 – 20:00 oraz w piątek 13 września do godziny 5:10. Przepak niejest obowiązkowy. Zawodnik powinien spakować swoje rzeczy tylko do worka dostarczonego przez organizatora. W ramach przepaku nie można pozostawić dodatkowych worków, toreb, plecaków itp.
  7. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu zezwalający na kontynuację biegu:

  – trasa 81 km

  Punkt

  Km

  Dystans do kolejnego punktu

  Limit czasowy

  Różnica czasowa do kolejnego punktu

  1.

  12,6 km

  13,5 km

  2:15

  2:30

  2.

  26,1 km

  16,7 km

  4:45

  2:45

  3.

  42,8 km

  12,6 km

  7:30

  2:30

  4.

  55,4 km

  10,0 km

  10:00

  2:10

  5.

  65,4 km

  16 km

  12:10

  2:50

  META

  81 km

   

  15:00

   

  – trasa 53 km

  Punkt

  Km

  Dystans do kolejnego punktu

  Limit czasowy

  Różnica czasowa do kolejnego punktu

  1.

  7,2 km

  12 km

  1:45

  2:15

  2.

  19,2 km

  12,1 km

  4:00

  2:00

  3.

  31,3 km

  14,8 km

  6:00

  2:45

  4.

  46,1 km

  7 km

  8:45

  1:15

  META

  53 km

   

  10:00

   

  – trasa 24 km:

  Punkt

  Km

  Dystans do kolejnego punktu

  Limit czasowy

  Różnica czasowa do kolejnego punktu

  1.

  7 km

  10 km

  1:45

  1:45

  2.

  17 km

  7 km

  3:30

  1:30

  META

  24 km

   

  5:00

   

  8. Zawodnicy, którzy przekroczą limity czasowe na danych punktach kontrolnych nie zostaną sklasyfikowani w GARMIN Ultra Race, powinni zdjąć numer startowy i przerwać bieg oraz podporządkować się poleceniom obsługi.

  9. Trasa zawodów przebiega po terenach leśnych o zróżnicowanej nawierzchni oraz po drogach publicznych.

  10. Na odcinkach trasy, przebiegających po drogach publicznych obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na tych odcinkach Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  1.  1.    Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach strefy zmian nad zalewem w Radkowie przy ul. Kolonia Leśna.
   2.    Biuro zawodów będzie czynne:
   12.09.2019 (czwartek) w godz. 17:00 – 20:00 (Garmin Ultra Race Radków dla dystansu 81 km)
   13.09.2019 (piątek) w godz. 04:00 – 04:30 (Garmin Ultra Race Radków dla dystansu 81 km)
   13.09.2019 (piątek) w godz. 16:00 – 19:00 (Garmin Ultra Race Radków dla dystansu 53 km oraz dla Garmin Triminator Radków dla wszystkich dystansów)
   14.09.2019 ( sobota) w godz. 06:00 – 07:00 (Garmin Ultra Race Radków dla dystansu 53 km)
   14.09.2019 (sobota) w godz. 07:00 – 09:00 (Garmin Triminator Radków – wszystkie dystanse)
   14.09.2019 (sobota) w godz. 12:00 – 19:00 (Garmin Ultra Race Radków dla dystansów 24 i 9 kmoraz Garmin Kids Radków)  
   15.09.2019 (niedziela) w godz. 07:00 – 09:00 (Garmin Ultra Race Radkówdla dystansu 24 i 9 kmoraz Garmin Kids Radków)
   3.    Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
   4.    Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. Na dystansie 9 km będzie znajdował się 1 punkt odżywiania na trasie na którym dostępna będzie woda, izotonik, cola, banany oraz słone paluszki.
   Kolejny punkt odżywiania będzie znajdował się za metą: woda, izotonik, cola, paluszki słone oraz owoce.
  2. Na dystansie 24 km będą znajdowały się 2 punkty odżywiania na trasie.
   Na 1 punkcie dostępna będzie woda, izotonie, cola, banany, słone paluszki, batony energetyczne.
   Na 2 punkcie odżywiania dostępna będzie woda, izotonik, cola, banany, pomarańcze, słone paluszki oraz żele energetyczne.
   Kolejny punkt odżywiania będzie znajdował się za metą: woda, izotonik, cola, paluszki słone oraz owoce.
  3. Na dystansie 53 km będą znajdowały się 4 punkty odżywiania na trasie.
   Na 1 punkcie dostępna będzie woda, izotonik, cola, banany, słone paluszki.
   Na 2 punkcie znajdować się będzie: woda, izotonik, cola, owoce, słone paluszki, batony energetyczne, gorzka czekolada.
   Na punkcie 3 dostępna będzie woda, izotonik, cola, banany, słone paluszki, kabanosy, żele energetyczne, zupa oraz herbata.
   Na punkcie 4 znajdować się będzie: woda, izotonik, cola, owoce, słone paluszki, żele energetyczne, rodzynki, ciastka, słone orzeszki.
   Kolejny punkt odżywiania będzie znajdował się za metą: woda, izotonik, cola, paluszki słone oraz owoce.
  4. Na dystansie 81 km będzie znajdowało się 5 punktów odżywiania na trasie.
   Na punkcie 1 dostępna będzie woda, izotonik, cola, banany, słone paluszki, żele energetyczne oraz gorzka czekolada.
   Na punkcie 2 znajdować się będzie: woda, izotonik, cola, owoce, słone paluszki, batony energetyczne, rodzynki, słone orzeszki.
   Na punkcie 3 dostępna będzie: woda, izotonik, cola, banany, słone paluszki, żele energetyczne, zupa oraz herbata.
   Na punkcie 4 znajdować się będzie: woda, izotonik, cola, owoce, słone paluszki, batony energetyczne, gorzka czekolada, kabanosy, rodzynki oraz ciastka.
   Na punkcie 5 znajdować się będzie: woda, izotonik, cola, banany, słone paluszki, gorzka czekolada, kabanosy, żele energetyczne oraz słone orzeszki.
   Kolejny punkt odżywiania będzie znajdował się za metą: woda, izotonik, cola, paluszki słone oraz owoce.
  5. W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania własnego bidonu lub kubka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 81 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 81 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 53 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 53 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 24 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 24 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 9 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 9 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  9. Klasyfikacja Mistrzostwa Blogerów i Dziennikarzy (tylko dystans 53 km)
   K BiD (klasyfikacja blogerów i dziennikarzy)
   M BiD (klasyfikacja blogerek i dziennikarek)
  10. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet CHALLENGE 158K
   CHK (generalna kobiet)
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn CHALLENGE 158K
   CHM (generalna mężczyzn)
 • 1. W ramach Garmin Ultra Race Radków będzie prowadzona osobna klasyfikacja Challenge 158K, czyli trzydniowa klasyfikacja etapowa, na którą składa się suma czasów z trzech dystansów: 81 km + 53 km + 24 km.
  2. Najlepsze 3 kobiet i najlepszych 3 mężczyzn zostaną wyróżnieni statuetkami.
  3. Nazwiska wszystkich osób, które ukończą Challenge 158K zostaną zamieszczone na „Skale Sławy”, która zlokalizowana jest nad Zalewem w Radkowie.
  1. Do klasyfikacji końcowej GUR 80 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 80 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 81 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 80 km.
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  4. Do klasyfikacji końcowej GUR 50 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 51 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 53 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 50 km.
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Do klasyfikacji końcowej GUR 25 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 28 km , Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 24 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 25 km.
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  10. Do klasyfikacji końcowej GUR 10 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 12 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 9 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 10 km.
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  1. W GARMIN Ultra Race pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie otrzymają statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy GARMIN Ultra Race otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Garmin Ultra Race mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl.
  3. W czasie trwania zawodów każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane przez organizatora. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego będzie skutkować dyskwalifikacją.
  1. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 81 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora oraz do GOPR).
   – gwizdek,
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami,
   – gotówka minimum 50 zł.
  2. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 53 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora oraz do GOPR).
   – gwizdek,
   – gotówka minimum 50 zł.
   Wyposażenie zalecane na trasie 53 km:
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami.
  3. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 24 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora oraz do GOPR);
   – gwizdek,
   – gotówka minimum 50 zł.
   Wyposażenie zalecane na trasie 53 km:
   – folia NRC.
  4. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 9 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – bidon lub kubek.
  5. Na wszystkich dystansach Garmin Ultra Race zaleca się posiadanie urządzenia umożliwiającego nawigację satelitarną wraz ze śladem trasy pobranym ze strony www.ultrarace.pl.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Ultra Race będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.ultrarace.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.ultrarace.pl i klikając w menu „ZGŁOSZENIA” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. W przypadku, gdy na imprezie w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 13.08.2019 r.
  5. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na dystans 81 km, 500 osób na dystans 53 km, 500 osób na dystans 24 km oraz 500 osób na dystans 9 km (limity mogą ulec zmianie).
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 500 osób na dystansie 81 km, 500 osób na dystansie 53 km, 500 osób na dystans 24 km oraz 500 osób na dystans 9 km, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą: dystans 81 km – do dnia 13.09.2019 do godziny 04:30, dystans 53 km – do dnia 14.09.2019 do godziny 7:00, dystanse 24 km i 9 km – do dnia 15.09.2018 do godziny 9:00. Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  11. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin Ultra Race do dnia 31.08.2019 r. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
 • 1. Aby zapisać się na „Challenge 158K”, czyli trzyetapowy wyścig po Górach Stołowych składający się z dystansów 81 km, 53 km i 24 km, należy dokonać zgłoszenia na każdy dystans z osobna:
  Garmin Ultra Race Radków 2019 – dystans 81 km,
  Garmin Ultra Race Radków 2019 – dystans 53 km,
  Garmin Ultra Race Radków 2019 – dystans 24 km.
  2. Zawodnicy, którzy zapisali się na „Challange 158K”, czyli na 3 dystanse (81 km + 53 km + 24 km) otrzymają rabat w wysokości 20 zł na każdy dystans (razem 60 zł taniej). Rabat należy uwzględnić podczas opłaty za udział w zawodach (system nie nalicza rabatu automatycznie). Przelew należy wykonać sposobem tradycyjnym (nie online). W przypadku gdy zawodnik podczas przelewu nie uwzględni rabatu, to organizator nie zwraca różnicy w kwocie.
  1. W zawodach GARMIN Ultra Race 2019 na dystansie 81 km obowiązują opłaty w wysokości:
   180,00 PLN płatne do 30.04.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   200,00 PLN płatne do 03.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   220,00 PLN płatne do 13.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  2. W zawodach GARMIN Ultra Race 2019 na dystansie 53 km obowiązują opłaty w wysokości:
   150,00 PLN płatne do 30.04.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   170,00 PLN płatne do 03.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   190,00 PLN płatne do 14.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  3. W zawodach GARMIN Ultra Race 2019 na dystansie 24 km obowiązują opłaty w wysokości:
   120,00 PLN płatne do 30.04.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   140,00 PLN płatne do 03.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   160,00 PLN płatne do 15.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  4. W zawodach GARMIN Ultra Race 2019 na dystansie 9 km obowiązują opłaty w wysokości:
   80,00 PLN płatne do 30.04.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   100,00 PLN płatne do 03.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   120,00 PLN płatne do 15.09.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  5. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu Garmin Ultra Race 2019 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 20 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 20 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
  6. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  7. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  8. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, GUR 2019, dystans”.
  9. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  11. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Ultra Race, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 31.08.2019 r.
  12. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 31.08.2019 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  13. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  14. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Ultra Race 2019.
  16. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.ultrarace.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 24 września 2019 roku.
  3. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto (liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety.
  4. Trzy pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).
  5. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z GARMIN Ultra Race należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro@startlist.pl, z tematem maila „GARMIN Ultra Race – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące GARMIN Ultra Race Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GARMIN Ultra Race będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej dla dystansu 81 km nastąpi dnia 13.09.2019 r. o godz. 04:30, dla dystansu 53 km nastąpi dnia 14.09.2019 r. o godz. 07:00, a dla dystansów 24 km i 9 km nastąpi dnia 15.09.2019 r. o godz. 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu, okolicznościową koszulkę, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bufet w strefie finishera, punkty odżywiania na trasie zawodów, posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż miesiąc przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegów.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  8. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  9. W Garmin Ultra Race nie będą wymagane licencje PZLA.
  10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  14. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
  15. Zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
  16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  17. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl