Regulamin Garmin Ultra Kids Garmin Ultra Race Radków

GARMIN ULTRA KIDS RADKÓW 2018
RADKÓW, 16.09.2018

  1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.
  2. LABOSPORT Polska Sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Radkowa w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Radkowa i okolic.
  1. GARMIN Ultra Kids odbędzie się w dniu 16.09.2018 r.
  2. Start i meta będą znajdować się nad zalewem w Radkowie przy ul. Kolonia Leśna.
 • Czwartek, 13.09.2018
  17:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – tylko dystans 81 km!
  17:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  20:00 odprawa techniczna – tylko dystans 81 km!

  Piątek, 14.09.2018
  05:00-05:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – tylko dystans 81 km!
  05:00-19:00 godziny otwarcia EXPO (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  06:00 – start GARMIN Ultra Race, dystans 81 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  13:30 pierwsi zawodnicy na mecie (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  16:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – tylko dystans 53 km!
  19:00 odprawa techniczna – tylko dystans 53 km!
  21:00 zamknięcie trasy wyścigu
  21:00 ceremonia dekoracji (Radków, ul. Kolonia Leśna)

  Sobota, 15.09.2018
  06:00-07:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – tylko dystans 53 km!
  07:00-19:00 godziny otwarcia EXPO (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  08:00 – start GARMIN Ultra Race, dystans 53 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  12:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna) – dystanse 24 i 9 km oraz Garmin Ultra Kids.
  12:30 pierwsi zawodnicy na mecie (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  18:00 zamknięcie trasy wyścigu
  18:00 ceremonia dekoracji (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  19:00 odprawa techniczna – tylko dystans 24 km i 9 km

  Niedziela,16.09.2018
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  07:00 – 15:00 godziny otwarcia EXPO (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  09:30 – start Garmin Ultra Kids 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 – start Garmin Ultra Kids 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:40 – start Garmin Ultra Kids 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:45 – start Garmin Ultra Kids 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 – start Garmin Ultra Kids 12-17 lat – bieg na 1000 m
  10:00 start GARMIN Ultra Race, dystans 24 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  10:30 start GARMIN Ultra Race, dystans 9 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  10:40 ceremonia dekoracji Garmin Ultra Kids
  11:10 pierwsi zawodnicy na mecie, dystans 9 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  11:50 pierwsi zawodnicy na mecie, dystans 24 km (Radków, ul. Kolonia Leśna)
  12:30 zamknięcie trasy – dystans 9 km
  15:00 zamknięcie trasy – dystans 24 km
  15:00 ceremonia dekoracji – dystans 24 km i 9km, a także 3-dniowej klasyfikacji Garmin Ultra Race
  15:30 zakończenie GARMIN Ultra Race (Radków, ul. Kolonia Leśna)

  Program może ulec zmianie!

  1. GARMIN Ultra Kids zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-17 lat). Pomiar trasy GPS.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się nad zalewem w Radkowie przy ul. Kolonia Leśna.
  2. Biuro zawodów będzie czynne:
   13.09.2018 w godz. 17:00 – 21:00 (dla dystansu 80 km)
   14.09.2018 w godz. 05:00 – 5:30 (dla dystansu 80 km)
   14.09.2018 w godz. 16:00 – 21:00 (dla dystansu 53 km)
   15.09.2018 w godz. 06:00 – 07:00 (dla dystansu 53 km)
   15.09.2018 w godz. 12:00 – 19:00 (dla dystansów 24 i 9 km oraz Garmin Ultra Kids)
   16.09.2018 w godz. 07:00 – 09:00 (dla dystansów 24 i 9 km oraz Garmin Ultra Kids)
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową. 
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
   D1 (dziewczynki 1-3 lat)
   C1 (chłopcy 1-3 lat)
   D4 (dziewczynki 4-5 lat)
   C4 (chłopcy 4-5 lat)
   D6 (dziewczynki 6-7 lat)
   C6 (chłopcy 6-7 lat)
   D8 (dziewczynki 8-9 lat)
   C8 (chłopcy 8-9 lat)
   D10 (dziewczynki 10-11 lat)
   C10 (chłopcy 10-11 lat)
   D12 (dziewczynki 12-13 lat)
   C12 (chłopcy 12-13 lat)
   D14 (dziewczynki 14-15 lat)
   C14 (chłopcy 14-15 lat)
   D16 (dziewczynki 16-17 lat)
   C16 (chłopcy 16-17 lat)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy GARMIN Ultra Kids otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko, które zgłoszone zostanie przez rodzica, opiekuna prawnego, trenera lub nauczyciela.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w Garmin Ultra Kids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura i muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w imprezie.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  2. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Ultra Kids będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.ultrarace.pl. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą być zarejestrowane przez trenera, rodzica lub opiekuna.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w Kids Run i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.
  4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  5. Limit uczestników na wszystkich trzech dystansach dla dzieci i młodzieży to 200 osób.
  6. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.09.2018, do godziny 9:00. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
  8. W Biurze zawodów, w godzinach wyszczególnionych w pkt VI. będzie można zapisać dziecko pod warunkiem, że limit startujących nie został wyczerpany.
  1. W zawodach Kids Run obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 04.09.2018
   40,00 PLN płatne do 16.09.2018
  2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  4. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa GUK 2018, dystans″.
  5. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  6. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Ultra Kids to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 31.08.2018.
  7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Ultra Kids.
  10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.ultrarace.pl.
  1. Dane osobowe uczestników Garmin Ultra Kids 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Garmin Ultra Kids 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Garmin Ultra Kids 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Garmin Ultra Kids 2018. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielają organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z GARMIN Ultra Kids Radków należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „GARMIN Ultra Kids Radków – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące GARMIN Ultra Kids Radków Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GARMIN Ultra Kids Radków będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 16.09.2018 r. o godz. 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy na bieg, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, bufet w strefie finishera, zdrową przekąskę po przekroczeniu linii mety, ubezpieczenie NNW, medal za ukończenie zawodów.  Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Dzieci i młodzież startują wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice i opiekunowie prawni dziecka przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i innych urazów fizycznych.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl