Regulamin Garmin Ultra Race Gdańsk

GARMIN ULTRA RACE GDAŃSK
DYSTANS 85 km, 52 km, 27 km, 11 km
Gdańsk, 07.12.2019

  1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
  2. LABOSPORT Polska Sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.
  1. Start Garmin Ultra Race Gdańsk rozpocznie się w dniu 07.12.2019.
  2. Start i meta zawodów znajdować się będzie przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku.
 • Środa, 04.12.2019 r.
  20:00 odprawa techniczna online – wszystkie dystanse!

  Piątek, 06.12.2019 r.
  17:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów 
  17:00 – 21:00 godziny otwarcia EXPO

  Sobota, 07.12.2019 r.
  04:00-04:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów  – tylko dystans 85 km
  04:30-20:00 godziny otwarcia EXPO 
  05:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk, dystans 85 km
  06:30-07:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – tylko dystans 52 km
  07:30-09:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – dystanse 27 km, 11 km oraz biegi dzieci
  08:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk, dystans 52 km
  09:30 start Garmin Kids 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start Garmin Kids 4-5 lat – bieg na 200 m
  09:40 start Garmin Kids 6-7 lat – bieg na 200 m
  09:45 start Garmin Kids 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start Garmin Kids 12-17 lat – bieg na 1000 m
  10:00 start Garmin Ultra Race Gdańsk, dystans 27 km
  10:30 start Garmin Ultra Race Gdańsk, dystans 11 km
  10:40 ceremonia dekoracji Garmin Kids
  12:30 zamknięcie trasy GUR 11 
  15:00 zamknięcie trasy GUR 27
  15:00 ceremonia dekoracji GUR 11 i GUR 27
  18:00 zamknięcie trasy GUR 52
  18:00 ceremonia dekoracji GUR 52
  20:00 zamknięcie trasy GUR 85
  20:00 ceremonia dekoracji dystansu GUR 85

  Program może ulec zmianie!

  1. GARMIN Ultra Race rozegrany zostanie na czterech dystansach do wyboru: około 85 km, około 52 km, około 27 km oraz około 11 km i zostanie przeprowadzony szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  2. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi:
   –  dystans 85 km: 15 godzin
   – dystans 52 km: 10 godzin,
   – dystans 27 km: 5 godzin,
   – dystans 11 km: 2 godziny.
  3. Trasy wszystkich dystansów będą oznakowane w strategicznych miejscach, np. w miejscach zmiany szlaku, punktach przecięcia szlaków itp.
  4. Trasy wszystkich dystansów są wymagające technicznie (np. zakręty, przewyższenia, korzenie).
  5. Zawodnicy z dystansu GUR85 mogą skorzystać z przepaku, który zlokalizowany będzie na 48,5km w Łężycach. Zawodnicy GUR85 w pakiecie startowym otrzymają worki przepakowe, które ze swoimi rzeczami, należy złożyć w biurze zawodów w godzinach pracy biura tj. w piątek 6 grudnia w godz. 17:00 – 21:00 lub w sobotę 7 grudnia o godzinie 03:00 – 03:30. Przepak nie jest obowiązkowy. Zawodnik powinien spakować swoje rzeczy tylko do worka dostarczonego przez organizatora. W ramach przepaku nie można pozostawić dodatkowych worków, toreb, plecaków itp.
  6. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu zezwalający na kontynuację biegu.
  7. Zawodnicy, którzy przekroczą limity czasowe na danych punktach kontrolnych nie zostaną sklasyfikowani w Garmin Ultra Race Gdańsk, powinni zdjąć numer startowy i przerwać bieg oraz podporządkować się poleceniom obsługi.
  8. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu zezwalający na kontynuację biegu:
   GUR Gdańsk 85 km 
   Nr punktuKilometrLimit czasowy na punkcieDystans/czas pomiędzy punktami żywieniowymiŚrednie tempo biegu do punktuŚrednie tempo       biegu na całej trasieGodzina zamknięcia      punktu
   118,5 km3h18,5 km/ 3h9:43/km9:43/km08:00
   230 km5h11,5 km/ 2h10:26/km10:00/km10:00
   348,5 km8h 15′18,5 km/ 3h 15′10:32/km10:12/km13:15
   469 km12h20,5 km/ 3h 45′10:58/km10:26/km17:00
   576,5 km13h 25′7,5 km/ 1h 25′11:20/km10:31/km18:25
   META85 km15h8,5 km/ 1h 35′11:10/km10:35/km – średnie tempo na całym dystansie, które stanowi minimalne tempo biegu wymagane do zmieszczenia się w limicie 15 godzin.20:00
         
         
         
         
         
         
         
   GUR Gdańsk 52 km
   Nr punktuKilometr, na którym znajduje się punkt żywieniowyLimit czasowy na punkcieDystans/czas pomiędzy punktami żywieniowymiŚrednie tempo biegu do punktuŚrednie tempo biegu na całej trasieGodzina zamknięcia punktu
   110,5 km2h10,5km/ 2h11:25/km11:25/km10:00
   224 km4h 35′13,5km/ 2h 35′11:28/km11:27/km12:35
   333,5 km6h 25′9,5km/ 1h 50′11:34/km11:29/km14:25
   444 km8h 25′10,5km/ 2h11:25/km11:28/km16:25
   METAmeta 52 km10h8km/ 1h 35′11:52/km11:32/km – średnie tempo na całym dystansie, które stanowi minimalne tempo biegu wymagane do zmieszczenia się w limicie 10 godzin.18:00
         
         
         
         
         
         
         
         
   GUR Gdańsk 27 km
   Nr punktuKilometr, na którym znajduje się punkt żywieniowyLimit czasowy na punkcieDystans/czas pomiędzy punktami żywieniowymiŚrednie tempo biegu do punktuŚrednie tempo biegu na całej trasieGodzina zamknięcia punktu
   110,5 km1h 55′10,5km/1h 55′10:57/km11:25/km11:55
   218,5 km3h 25′8km/1h 30′11:15/km11:04/km13:25
   METAmeta 27km5h8,5km/1h35′11:10/km11:06/km – średnie tempo na całym dystansie, które stanowi minimalne tempo biegu wymagane do zmieszczenia się w limicie 5 godzin.15:00
         
         
         
         
         
         
         
   GUR Gdańsk 11 km
   Nr punktuKilometr, na którym znajduje się punkt żywieniowyLimit czasowy na punkcieDystans/czas pomiędzy punktami żywieniowymiŚrednie tempo biegu do punktuŚrednie tempo biegu na całej trasieGodzina zamknięcia punktu
   17km1h 15′7km/1h15′10:42/km10:42/km11:45
   METAmeta 11 km2h4km/45′11:15/km10:54/km – średnie tempo na całej trasie, które stanowi minimalne tempo biegu aby zmieścić się w limicie 2 godzin12:30
         
         
         
         
         
         
  9. Trasa zawodów przebiega po terenach leśnych o różnej nawierzchni oraz po drogach publicznych, na których odbywa się ruch samochodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie poruszania się po drogach publicznych oraz do stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
  10. Na odcinkach trasy, przebiegających po drogach publicznych obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na tych odcinkach Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku i będzie czynne:
   – w piątek 06.12.2019 r. w godzinach 17:00-21:00 dla wszystkich dystansów,
   – w sobotę 07.12.2019 r. w godzinach 04:00-04:30 dla dystansu 85 km,
   – w sobotę 07.12.2019 r. w godzinach 06:30-07:30 dla dystansu 52 km,
   – w sobotę 07.12.2019 r. w godzinach 07:30-09:00 dla dystansów 27 km, 11 km oraz biegi dzieci.
  2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. Na dystansie 11 km będzie znajdował się 1 punkt odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  2. Na dystansie 27 km będą znajdowały się 2 punkty odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  3. Na dystansie 52 km będą znajdowały się 4 punkty odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  4. Na dystansie 85 km będzie znajdowało się 5 punktów odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za metą. Na każdym punkcie żywieniowym będzie dostępna woda, izotonik, cola, owoce oraz słone paluszki.
  5. W celu przelania napojów, każdy zawodnik ma obowiązek posiadania własnego bidonu lub kubka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 85 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 85 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 52 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 52 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 27 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 27km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 11 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 11 km (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  9. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  1. Do klasyfikacji końcowej GUR 80 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 80 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 81 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 85 km.
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 80 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  4. Do klasyfikacji końcowej GUR 50 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 51 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 53 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 52 km.
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 50 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  7. Do klasyfikacji końcowej GUR 25 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 28 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 24 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 27 km.
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 25 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  10. Do klasyfikacji końcowej GUR 10 będzie liczyła się suma czasów z zawodów Garmin Ultra Race Myślenice 2019 na dystansie 12 km, Garmin Ultra Race Radków 2019 na dystansie 9 km oraz Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 11 km.
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn GUR 10 (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  1. W Garmin Ultra Race Gdańsk pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie otrzymają statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy Garmin Ultra Race Gdańsk otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Garmin Ultra Race Gdańsk mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  3. W czasie trwania zawodów każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane przez organizatora. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego będzie skutkować dyskwalifikacją.
  1. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 85 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora).
   – gwizdek,
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami,
   – gotówka minimum 50 zł.
  2. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 52 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – folia NRC;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora).
   – gwizdek,
   – czołówka lub latarka z naładowanymi bateriami,
   – gotówka minimum 50 zł.
  3. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 27 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – ważny dowód osobisty lub paszport;
   – bidon lub kubek;
   – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do organizatora);
   – gwizdek,
   – folia NRC,
   – gotówka minimum 50 zł.
  4. Na wyposażenie obowiązkowe na trasie 11 km składa się:
   – numer startowy otrzymany od organizatora;
   – bidon lub kubek.
  5. Na wszystkich dystansach Garmin Ultra Race zaleca się posiadanie urządzenia umożliwiającego nawigację satelitarną wraz ze śladem trasy pobranym ze strony www.ultrarace.pl.
  1. Zgłoszenia do Garmin Ultra Race Gdańsk będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.ultrarace.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.ultrarace.pl i klikając w menu „GDAŃSK” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. W przypadku, gdy w pakiecie startowym zawodnicy będą otrzymywać koszulki, to podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zaznaczenia jej rozmiaru. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar tylko do 07.11.2019 r.
  5. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na dystansie 85 km, 500 osób na dystansie 52 km, 500 osób na dystansie 27 km i 500 osób na dystansie 11 km (limity mogą ulec zmianie).
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 500 osób na dystansie 85 km, 500 osób na dystansie 52 km, 500 uczestników na dystansie 27 km i 500 osób na dystansie 11 km, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do:
   – 07.12.2019 do godziny 04:30 – dystans 85 km,
   – 07.12.2019 do godziny 07:30 – dystans 52 km,
   – 07.12.2019 do godziny 09:00 – dystanse 27 km, 11 km.
   Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  11. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin Ultra Race do dnia 22.11.2019 r. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  1. W zawodach GARMIN Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 85 km obowiązują opłaty w wysokości:
   180,00 PLN płatne do 31.07.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   200,00 PLN płatne do 26.11.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   220,00 PLN płatne do 07.12.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  2. W zawodach GARMIN Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 52 km obowiązują opłaty w wysokości:
   150,00 PLN płatne do 31.07.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   170,00 PLN płatne do 26.11.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   190,00 PLN płatne do 07.12.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  3. W zawodach GARMIN Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 27 km obowiązują opłaty w wysokości:
   120,00 PLN płatne do 31.07.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   140,00 PLN płatne do 26.11.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   160,00 PLN płatne do 07.12.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  4. W zawodach GARMIN Ultra Race Gdańsk 2019 na dystansie 11 km obowiązują opłaty w wysokości:
   80,00 PLN płatne do 31.07.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   100,00 PLN płatne do 26.11.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
   120,00 PLN płatne do 07.12.2019 lub do wykorzystania limitu startujących
  5. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu Garmin Ultra Race 2019 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 20 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 20 zł na każde zawody (razem 60 zł taniej).
  6. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  7. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  8. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayLane lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, GUR Gdańsk 2019, dystans”.
  9. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  11. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Ultra Race, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 22.11.2019 r.
  12. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 22.11.2019 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  13. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  14. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  15. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Ultra Race Gdańsk 2019.
  16. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.ultrarace.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 22 grudnia 2019 roku.
  3. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto (liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety.
  4. Trzy pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).
  5. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Garmin Ultra Race Gdańsk należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro@startlist.pl, z tematem maila „Garmin Ultra Race Gdańsk – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Garmin Ultra Race Gdańsk Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Garmin Ultra Race Gdańsk będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 07.12.2019 r. o godz. 04:30 – dystans 85 km, 07:30 – dystans 52 km, 09:00 – dystanse 27 km i 11 km.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, zwrotny chip do pomiaru czasu, okolicznościową koszulkę, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bufet w strefie finishera, punkty odżywiania na trasie zawodów, posiłek po zawodach, ubezpieczenie NNW, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż miesiąc przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegów.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  8. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  9. W Garmin Ultra Race nie będą wymagane licencje PZLA.
  10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  14. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
  15. Zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
  16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  17. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl